PROMO

1a GIORNATA — ATLETICO BASKET – xxxxxxx

1a GIORNATA — ATLETICO BASKET – xxxxxxx 150 150 Max De Panfilis

MALOSSI OSCAR

MALOSSI OSCAR 150 150 Max De Panfilis

MARTINELLI FRANCESCO

MARTINELLI FRANCESCO 150 150 Max De Panfilis

— GELSOMINI FEDERICO

— GELSOMINI FEDERICO 150 150 Max De Panfilis

— GELSOMINI LEONARDO

— GELSOMINI LEONARDO 150 150 Max De Panfilis

— CUZZANI MARCO

— CUZZANI MARCO 150 150 Max De Panfilis

— VENTURI JACOPO

— VENTURI JACOPO 150 150 Max De Panfilis

— ROSATI FRANCESCO

— ROSATI FRANCESCO 150 150 Max De Panfilis

— ZAGO LUCA

— ZAGO LUCA 150 150 Max De Panfilis

— BAULE’ KEVIN

— BAULE’ KEVIN 150 150 Max De Panfilis

SMERIERI SERGIO

SMERIERI SERGIO 150 150 Max De Panfilis

ATLETICO BASKET PROMO

ATLETICO BASKET PROMO 640 364 Max De Panfilis