2022/2023

— LULLO LORENZO

— LULLO LORENZO 1536 2048 Max De Panfilis

— BIOLCHINI LUCA

— BIOLCHINI LUCA 768 1024 Max De Panfilis

— BERGONZONI FRANCESCO

— BERGONZONI FRANCESCO 1536 2048 Max De Panfilis

— BARONCINI DAVIDE

— BARONCINI DAVIDE 768 1024 Max De Panfilis

— MARTELLI RICCARDO

— MARTELLI RICCARDO 1536 2048 Max De Panfilis

— TOGNAZZI SAMUELE

— TOGNAZZI SAMUELE 1536 2048 Max De Panfilis

— GUIDI RICCARDO

— GUIDI RICCARDO 1536 2048 Max De Panfilis

— NALDI SAMUELE

— NALDI SAMUELE 1536 2048 Max De Panfilis

— ALBANELLI FILIPPO

— ALBANELLI FILIPPO 1536 2048 Max De Panfilis

Serie D

Serie D 150 150 Max De Panfilis

— DE PANFILIS LORENZO

— DE PANFILIS LORENZO 1536 2048 Max De Panfilis

— LADO LUCA

— LADO LUCA 1536 2048 Max De Panfilis